sobota, 6 lutego 2016

Where is Orpheus? / Roland Topor, Gala Dali, Rene Magritte

The Krasnals, Whielki Krasnal "Where is Orpheus? / Roland Topor, Gala Dali, Rene Magritte / from the series GoodFellas". 2015. Oil on canvas. 40 x 100 cm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz